Ponuda

Prodaja
72,500.00 eur
Zakup
1250 eur/mj
Prodaja
205.000 eur
Prodaja
115 000 eur

PRODANO

Prodano
650 eur + 150 eur garaža (nije uvjet)
Najam
na upit

PRODANO

Prodano
223 000 eur
Prodaja
265 000 eur

PRODANO

Prodano
100 Eur/mj
Prodaja
180.000 eur
Zakup
10€/m2

PRODANO

Prodano
114,400 eur
Prodaja
285 000 eur

PRODANO

Prodano
700 eur/mj

PRODANO

Prodano
84 000 eur
Prodaja
650 000 eur

PRODANO

Prodano
450 000
Prodaja
1 050 000 eur
Zakup
1.750,000 eur

PRODANO

Prodano
450 eur/mj

Osnovni podaci o Agenciji:
OIB: 890599022410
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta: Klasa:  UP/I – 330-01/18-01/210
Licencirani agent: Siniša Milašin,oec
Osiguravateljsko društvo: Jadransko osiguranje