Ponuda

Prodaja
123.500 eur
Prodaja
129.000,00
Prodaja
189000 eur
Prodaja
390 000 eur

PRODANO

Prodano
600 eur/mj
Najam
2200 eur/mj
Prodaja
210 000 eur
Prodaja
604.000 eur
Prodaja
1.200.000,00 eur
Prodaja
1.175,000 eur

PRODANO

Prodano
550 eur/mj

PRODANO

Prodano
450 eur/mj

PRODANO

Prodano
135 000 eur

PRODANO

Prodano
580 eur/mj
Najam
550 eur/mj
Prodaja
480 000 eur

PRODANO

Prodano
550 eur/mj

PRODANO

Prodano
110 000 eur kuća + 90 000 eur zemljište
Prodaja
205.000 eur

PRODANO

Prodano
650 eur + 150 eur garaža (nije uvjet)
Najam
na upit

PRODANO

Prodano
100 Eur/mj

PRODANO

Prodano
190 000 eur

PRODANO

Prodano
114,400 eur

PRODANO

Prodano
700 eur/mj
Prodaja
135 000 eur
Prodaja
2.000.000,00 eur

PRODANO

Prodano
600 eur/mj
Prodaja
Prodaja
46 000 eur
Najam
1000 eur/mj

Osnovni podaci o Agenciji:
OIB: 89599022410
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta: Klasa:  UP/I – 330-01/18-01/210
Licencirani agent: Siniša Milašin,oec
Osiguravateljsko društvo: Jadransko osiguranje